Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy

Autorzy

Opracowanie merytoryczne
Główny Urząd Statystyczny, Departament Opracowań Statystycznych

pod kierunkiem
Magdaleny Ambroch, Renaty Bielak

Zespół autorski
Adam Adamus, Monika Gorzelak, Aleksandra Kubecka, Katarzyna Mendin, Piotr Walaszczak, Joanna Wójcik

Projekt graficzny i opracowanie programistyczne
Marek Wilczyński

Raport 2021
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Inkluzywny wzrost gospodarczy
Copyright (c) 2021 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl