Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Opracowanie merytoryczne

Główny Urząd Statystyczny, Departament Opracowań Statystycznych

pod kierunkiem

Magdaleny Ambroch, Renaty Bielak

Zespół autorski

Dominika Borek, Monika Gorzelak, Justyna Gustyn, Aleksandra Kubecka, Ewa Morytz-Balska, Robert Piłka, Marcin Safader, Joanna Wójcik, Anna Zielkowska

Zgromadzenie materiału źródłowego

Piotr Walaszczak

Projekt graficzny i opracowanie programistyczne

Marek Wilczyński

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl