Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Zapraszamy do lektury najnowszego Raportu!

Realizacja Agendy 2030 i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) nie jest możliwa bez aktywnego uczestnictwa kobiet i dziewcząt w życiu społecznym i gospodarczym. Kobiety stanowią 49,7% populacji świata, 51,1% ludności UE i 51,7% mieszkańców Polski. Zapewnienie im równego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej, zasobów gospodarczych i pracy jest podstawowym warunkiem wzmacniania roli kobiet w zrównoważonym rozwoju. Według UN Women (agenda ONZ ds. kobiet) osiągnięcie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na świecie zajmie blisko 300 lat.

A jak wygląda sytuacja w naszym kraju? Kobiety w Polsce częściej niż mężczyźni posiadają wyższe wykształcenie, ale czy równie często awansują? Ile zarabiają w porównaniu z mężczyznami na podobnych stanowiskach? Jaki jest odsetek kobiet pełniących funkcje kierownicze? Polki częściej wykonują badania profilaktyczne, ale czy rzadziej od mężczyzn zapadają na choroby cywilizacyjne? Jak dbają o aktywność fizyczną? Czy są zadowolone z życia? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukujemy w tegorocznej edycji Raportu SDG.

Choć powyższe kwestie są w sposób szczególny zaakcentowane w Celu 5. (Równość płci), to dzięki silnej synergii pomiędzy Celami SDGs równouprawnienie kobiet i mężczyzn ma bezpośredni wpływ na osiąganie postępów w realizacji wszystkich 17 Celów Agendy 2030. Podobnie jak w poprzednich edycjach, prezentujemy jedynie wybrane zjawiska i ogólne tendencje. Czytelników zainteresowanych bardziej szczegółowymi informacjami zachęcamy do zgłębiania tematu w bogatych zasobach statystyki oraz do śledzenia Portalu Informacyjnego GUS i Platformy SDG.

Życzymy przyjemnej lektury!

Data publikacji: 4.12.2023 roku.

Udział kobiet i mężczyzn w ogólnej liczbie ludności wg grup wieku w Polsce w 2022 r.
Pobierz dane .xls