Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Autorzy

Opracowanie merytoryczne

Główny Urząd Statystyczny, Departament Opracowań Statystycznych

pod kierunkiem

Renaty Bielak


Zespół autorski
Monika Gorzelak, Aleksandra Kubecka, Aleksandra Mańko, Katarzyna Mendin, Marcin Podgórski, Joanna Wójcik


Opracowanie tablic
Piotr Walaszczak


Tłumaczenie
Małgorzata Tymińska, Waleria Wrennall


Projekt graficzny i opracowanie programistyczne
Marek Wilczyński