Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Zdrowie i styl życia
Prozdrowotne zachowania kobiet

Kobiety częściej niż mężczyźni korzystają z badań profilaktycznych, unikają palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Rzadziej borykają się z problemem nadwagi i otyłości.

Polki i ich aktywność fizyczna

Polki rzadziej niż Polacy uczestniczą w zajęciach sportowych lub rekreacji ruchowej, a jako przyczynę braku aktywności najczęściej wskazywały brak wolnego czasu i brak chęci. Kobiety rzadziej niż mężczyźni są również członkiniami klubów sportowych, choć ich liczba w tych jednostkach rośnie.

Samoocena stanu zdrowia kobiet

Mieszkańcy Polski oceniają swoje zdrowie coraz lepiej, ale gorzej niż średnio mieszkańcy UE. Kobiety rzadziej niż mężczyźni formułują pozytywne oceny na temat swojego zdrowia, częściej oceniając je negatywnie lub jako takie sobie. Wraz z wiekiem powiększa się różnica w ocenach stanu zdrowia na niekorzyść kobiet.

Zgony Polek z powodu chorób cywilizacyjnych

Polska, podobnie jak inne kraje UE, zmaga się z rosnącą śmiertelnością z powodu tzw. chorób cywilizacyjnych. W ostatniej dekadzie choroby te powodowały w naszym kraju średniorocznie 77% zgonów kobiet i 70% zgonów mężczyzn.