Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo

Główny Urząd Statystyczny
00-925 Warszawa, Aleja Niepodległości 208
Godziny pracy Urzędu:
8.15-16.15

Departament Opracowań Statystycznych
Dyrektor Renata BIELAK
Zastępca dyrektora Ewa CZUMAJ
Zastępca dyrektora Magdalena AMBROCH
Sekretariat-OS@stat.gov.pl
tel. +48 22 608-31-18

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl