Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Decyzyjność i zarządzanie
Decyzyjność kobiet w życiu publicznym

Udział Polek w rządzie i parlamencie (zarówno krajowym, jak i europejskim) zwiększa się, ale pozostaje mniejszy niż mężczyzn. Kobiety stanowią natomiast większość wśród przedstawicieli władzy sądowniczej.

Aktywność kobiet w polskich samorządach

Zwiększa się aktywność kobiet w działalności samorządowej w Polsce. Rośnie udział Polek kandydujących w wyborach samorządowych i ich obecność we władzach samorządowych.

Polki na stanowiskach kierowniczych

Polki piastują blisko połowę stanowisk kierowniczych w naszym kraju. Przy czym im wyższy szczebel zarządzania, tym mniejsza reprezentacja płci żeńskiej.

Kobiety w zarządach organizacji non-profit

Kobiety pełniące funkcje decyzyjne w organizacjach non-profit stanowią średnio nieco ponad jedną trzecią wszystkich osób zasiadających w zarządach tych podmiotów w Polsce.