Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Aktywność zawodowa
Życie zawodowe kobiet

Choć średni czas kariery zawodowej Polaków wydłuża się, Polska pozostaje w gronie krajów UE, w których oczekiwana długość życia zawodowego jest jedną z krótszych. Polki, jak większość Europejek, są aktywne na rynku pracy krócej niż mężczyźni i są częściej bierne zawodowo.

Równość płac

Kobiety w Polsce zarabiają mniej niż mężczyźni, choć w porównaniu ze średnią w UE ta dysproporcja w zarobkach jest w Polsce trzy razy mniejsza. Ten wynik uplasował Polskę w 2021 r. w pierwszej trójce krajów UE (z Rumunią i Słowenią), gdzie różnica w wynagrodzeniach na niekorzyść kobiet była najmniejsza.

Aktywność kobiet w nauce i technice

Kobiety w Polsce odgrywają znaczącą rolę w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, choć ich dostęp do najbardziej atrakcyjnych miejsc pracy w tzw. high-tech pozostaje ograniczony, pomimo posiadania wysokich kwalifikacji.

Kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Dzięki ogólnemu spadkowi bezrobocia i wzrostowi zatrudnienia, w coraz lepszej sytuacji na rynku pracy są od kilku lat również osoby, które ze względu na określone uwarunkowania mają trudności z wkroczeniem lub utrzymaniem się na rynku pracy. Poprawiła się sytuacja kobiet i mężczyzn, będących zarówno w wieku młodym, jak i przedemerytalnym. Utrzymały się dysproporcje w zatrudnieniu matek i ojców małych dzieci poniżej 6 roku życia.