Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Jesień życia
Aktywne starzenie się kobiet w Polsce

Mieszkańcy Polski starzeją się coraz aktywniej, choć na tle mieszkańców Unii Europejskiej zajmują jedno z ostatnich miejsc w rankingu aktywnego starzenia się. Polki, podobnie jak inne Europejki, starzeją się przeważnie mniej aktywnie niż mężczyźni.

Długość życia Polek

Przy rosnącym udziale osób starszych w populacji Polski seniorki żyją średnio o kilka lat dłużej niż seniorzy. Polki cieszą się również dłuższym życiem w zdrowiu.

Zasięg ubóstwa wśród seniorek

W Polsce seniorki są rzadziej zagrożone ubóstwem niż przeciętnie w UE. Podobnie natomiast jak w innych krajach UE, starsze kobiety częściej niż mężczyźni doświadczają ubóstwa.

Życie kobiet po 60-tce a niepełnosprawność

W Polsce w ciągu dekady liczba osób z niepełnosprawnością zwiększyła się o kilkanaście procent. Większość z nich stanowią kobiety, a największą dysproporcję między płciami obserwuje się wśród osób starszych. Przybywa również osób leczonych w zakładach opieki długoterminowej, a starsze kobiety stanowią wśród pacjentów większość.