Raport SDG 2023
Kobiety na drodze zrównoważonego rozwoju
Zdobywanie wiedzy
Ścieżka edukacyjna Polek

W Polsce kobiety bardziej aktywnie niż mężczyźni korzystają z systemu edukacji: rzadziej kończą przedwcześnie naukę, częściej osiągają wykształcenie wyższe i biorą udział w kształceniu w wieku dorosłym. W wieku szkolnym dziewczęta posiadają – w zależności od dziedziny – zbliżone lub nieco lepsze niż chłopcy umiejętności w nauce.

Kształcenie kobiet na wyższych uczelniach

Polki chętniej niż mężczyźni podejmują naukę na studiach wyższych, częściej też kontynuują ją na studiach podyplomowych. Kierunkami, na których stanowią one większość są te związane z kształceniem, a także ze zdrowiem i opieką społeczną.

Awans naukowy kobiet w Polsce

Choć kobiety stanowią ponad połowę osób z wykształceniem wyższym i ponad połowę doktorantów, to rzadziej niż mężczyźni awansują naukowo. Otrzymują one mniej stopni doktorów habilitowanych i tytułów profesorskich niż mężczyźni.

Cudzoziemki na polskich uczelniach

Cudzoziemcy stanowią coraz większą grupę osób studiujących w Polsce; najczęściej pochodzą oni z krajów europejskich. Udział kobiet wśród studiujących cudzoziemców w Polsce przez lata był podobny jak mężczyzn, a w 2022 r. zmniejszył się w wyniku licznego napływu studentów z Ukrainy.