Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo

Źródła:

Wydawnictwa polskie:

1. Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2021
2. Energia ze źródeł odnawialnych 2020
3. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2019 i 2020
4. Klimat Polski 2021, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB
5. Krajowy Raport Inwentaryzacyjny 2022. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Instytucie Ochrony Środowiska – PIB
6. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022
7. Ochrona środowiska 2022
8. Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r
9. Powszechny Spis Rolny 2020. Raport z wyników
10. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2021
11. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2021
12. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2021
13. Transport - wyniki działalności w 2021 roku
14. Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2020

Wydawnictwa międzynarodowe:

15. Intergovernmental Panel on Climate Change - Sixth Assessment Report
16. Mineral Commodity Summaries 2021, U.S. Geological Survey
17. Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU context – 2022 edition, Eurostat

Strony internetowe polskie:

18. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (gios.gov.pl)
19. Główny Inspektorat Sanitarny (gov.pl/web/gis)
20. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB)
21. Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (pgi.gov.pl)
22. Rolnictwo zrównoważone (rolnictwozrownowazone.pl)

Strony internetowe międzynarodowe:

23. Economic losses from climate-related extremes in Europe (europa.eu)
24. European city air quality viewer - European Environment Agency
25. Material flow accounts statistics - material footprints - Statistics Explained
26. UN Environment Programme (unep.org)
27. World Meteorological Organization (WMO) (public.wmo.int/en)
28. World Health Organization (who.int)

Polskie bazy danych:

29. Bank Danych Lokalnych (bdl.stat.gov.pl/bdl)
30. Platforma SDG (sdg.gov.pl)
31. STRATEG (strateg.stat.gov.pl)

Międzynarodowe bazy danych:

32. Eurostat (ec.europa.eu/eurostat/en)
33. FAOSTAT (fao.org/faostat/en)
34. SDG Indicators Database (unstats.un.org/sdgs/dataportal/database)

Raport 2022
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Rozwój zrównoważony środowiskowo
Copyright (c) 2022 ApexCharts

logo

Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl