Raport 2020

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
logo
logo
Cel 1
Cel 2
Cel 3
Cel 4
Cel 5
Cel 6
Cel 7
Cel 8
Cel 9
Cel 10
Cel 11
Cel 12
Cel 13
Cel 14
Cel 15
Cel 16
Cel 17
Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą cyfrową publikacją GUS pt. „Polska na drodze zrównoważonego rozwoju Raport 2020”, przygotowaną z okazji 5. rocznicy podpisania przez Polskę Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Minione pięć lat to dobra okazja do podsumowania postępów Polski w realizacji globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ujętych w Agendzie 2030. Proces przemian społecznych i gospodarczych w Polsce został przedstawiony na tle świata oraz Unii Europejskiej, umożliwiając porównanie naszych osiągnięć z dokonaniami grupy państw o zbliżonych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jakich obszarach osiągnęliśmy największy postęp, a które wciąż są dla naszego kraju wyzwaniem – zapraszamy na wędrówkę w kierunku zrównoważonego rozwoju Polski przez pryzmat statystyki.

Zaś tych z Państwa, których zainspiruje ona do poszukiwania dalszych informacji statystycznych o Polsce w kontekście realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zachęcamy do śledzenia naszej Platformy SDG.

Życzymy przyjemnej lektury!
Przejdz do wstępu

Raport 2020
Polska na drodze zrównoważonego rozwoju
Copyright (c) 2020 ApexCharts

logo
Główny Urząd Statystyczny
Aleja Niepodległości 208
00-925 Warszawa
SDG@stat.gov.pl